Οι διακομιστές σας πρέπει να λειτουργούν αδιάκοπα 24/7

Ο κύριος στόχος μας είναι να προσφέρουμε υψηλού επιπέδου και ολοκληρωμένη υπηρεσία απομακρυσμένου χειρισμού διακομιστών
και υπηρεσία διαχείρισης που μπορείτε να εμπιστευτείτε πλήρως.

Οι διαχειριστές μας είναι ειδικοί στον χειρισμό απομακρυσμένων διακομιστών.

ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΣΤΕ ΤΟΝ ΔΙΑΚΟΜΙΣΤΗ ΣΑΣ

Διαχείριση και υποστήριξη διακομιστή

Η λειτουργία μιας επιχείρησης δεν χρειάζεται να είναι κουραστική ή δαπανηρή.

 • Βελτιστοποιήσεις απόδοσης διακομιστή
 • Βελτιστοποιήσεις ασφάλειας διακομιστή
 • Βελτιστοποιήσεις απόδοσης βάσης δεδομένων
 • Memcached object cache
 • Redis data structure cache
 • Elastic search
 • Αυτοματοποιημένα κρυπτογραφημένα αντίγραφα ασφαλείας
 • Αυτοματοποιημένα αντίγραφα ασφαλείας και επαναφορά τους
 • Υπογεγραμμένα emails με OPENDKIM
 • Ανίχνευση για Malware
 • Με υψηλής διαθεσιμότητας διαμεσολαβητή
 • Με MariaDB Galera Cluster database replication
 • Με MaxScale database proxy
 • Με GlusterFS files replication
 • Με Php-Fpm multiple pools
 • Με PhpMyAdmin
 • Με Csf firewall
 • Με Let's Encrypt DUAL ssl certificates
 • Με Anti-DDoS - Rate limiting - Block vulnerability
 • Με Scanners