Καλώς ήλθατε στο μέλλον της ασφάλειας στον κυβερνοχώρο

Προστατέψτε την επένδυσή σας από κυβερνο-εγκληματίες που ανυπομονούν να παραβιάσουν
τα συστήματα σας και να θέσουν σε κίνδυνο την επιχείρησή σας.

ΠΡΟΣΤΑΤΕΨΤΕ ΤΗΝ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑ ΣΑΣ

Web/Network/VOIP/Wireless
Penetration
Testing

Η αποτελεσματική ασφάλεια ξεκινά από την κατανόηση των τρωτών σημείων στα συστήματά σας.

Εντοπίζουμε αδυναμίες και ευπάθειες στο σύνολο του ψηφιακού περιβάλλοντος εργασίας, διασφαλίζοντας ότι η άμυνα σας είναι ανθεκτική σε κυβερνο-επιθέσεις, βοηθώντας με αυτόν τον τρόπο στην εξάλειψη κάθε κινδύνου.

Automated
Source
Code
Analysis

Εντοπισμός κρυμμένων ευπαθειών μέσω επισκόπησης του πηγαίου κώδικα.

Καθώς οι επιχειρήσεις σήμερα απειλούνται συνεχώς από κακόβουλες επιθέσεις, η ανάλυση σε επίπεδο πηγαίου κώδικα, αποτελεί πρώτη προτεραιότητα. Εξετάζοντας τις εφαρμογές που οι ίδιοι αναπτύσσετε πριν την χρήση τους και τις εφαρμογές που αναπτύχθηκαν από τρίτους, πριν τις αγοράσετε, οι επιχειρήσεις μπορούν να βρουν και να διορθώσουν ευπάθειες στο λογισμικό, πριν μπορέσουν να χρησιμοποιηθούν για κακόβουλους σκοπούς. Δεδομένου ότι οι προσπάθειες των επιχειρήσεων, σε επίπεδο ασφάλειας, πέτυχαν σε μεγάλο βαθμό να εξασφαλίσουν την περίμετρο των συστημάτων τους, οι hackers και άλλοι κακόβουλοι χρήστες, έχουν στρέψει πλέον την προσοχή τους στις εταιρικές εφαρμογές.

Χρησιμοποιώντας ενσωματωμένο κώδικα ή άλλου τύπου ελαττώματα στο λογισμικό, οι hackers αποκτούν πρόσβαση στους εταιρικούς υπολογιστές και μέσω αυτών σε εμπιστευτικές πληροφορίες και αρχεία πελατών. Η ανάλυση σε επίπεδο πηγαίου κώδικα είναι ένα από τα εργαλεία ασφαλείας που μπορεί να χρησιμοποιήσει η επιχείρηση για τον εντοπισμό ευπαθειών και κακόβουλου κώδικα σε εφαρμογές πριν από την αγορά ή την ανάπτυξή τους.

The Mind Game
Social
Engineering

Η κοινωνική μηχανική περιλαμβάνει την εξαπάτηση ή/και τη χειραγώγηση τόσο των υπαλλήλων όσο και των εξωτερικών συνεργατών του οργανισμού με σκοπό την απόκτηση μη εξουσιοδοτημένης πρόσβασης σε ένα δίκτυο ή σε ευαίσθητα (εμπιστευτικά) δεδομένα.

Η OCTAGON αξιοποιώντας την απαράμιλλη τεχνογνωσία σε αυτόν τον τομέα, καταφέρνει να αποκαλύψει ποιος είναι συνήθως ο αδύναμος κρίκος στον μηχανισμό ασφάλειας των πληροφοριών, δηλαδή το ανθρώπινο στοιχείο.

Μια σαφής στρατηγική για να οδηγήσετε
την επιχείρησή σας στο μέλλον
Consulting

Η εξειδικευμένη ομάδα μας, σας βοηθά να αποσαφηνίσετε το όραμά σας, να ορίσετε μια ξεκάθαρη στρατηγική και να επιλέξετε τη σωστή προσέγγιση ώστε να οδηγήσετε την επιχείρησή σας στην επιτυχία.
Η αποστολή μας είναι να σας δώσουμε την δυνατότητα να ξεκλειδώσετε το ψηφιακό σας μέλλον.

Με τις απαράμιλλες δυνατότητές μας στον ψηφιακό μετασχηματισμό και τη γνώση της βιομηχανίας της πληροφορικής, παρέχουμε συμβουλευτικές υπηρεσίες στους τομείς της στρατηγικής και του μετασχηματισμού, της καινοτομίας και της διαχείρισης του κύκλου ζωής προϊόντων, των διαδικασιών και της αλυσίδας εφοδιασμού έτσι ώστε να μεγιστοποιήσετε τις ευκαιρίες σας στην εποχή της ψηφιοποίησης.

Η εκπαίδευση είναι βασικό συστατικό
μιας αποτελεσματικής στρατηγικής για την ασφάλεια στον κυβερνοχώρο
User
Awareness
Training

Η εκπαίδευση στην ευαισθητοποίηση σχετικά με την ασφάλεια στον κυβερνοχώρο είναι πλέον απαραίτητη για τις επιχειρήσεις που επιθυμούν να προστατευθούν από απειλές.

Θα σας βοηθήσουμε να ενσωματώσετε μια ισχυρή κουλτούρα ευαισθητοποίησης σχετικά με την ασφάλεια στον κυβερνοχώρο μέσω προσαρμοσμένης (στις ανάγκες σας) εκπαίδευσης ασφάλειας και προσομοίωσης phishing, διασφαλίζοντας ότι το προσωπικό σας είναι η πρώτη γραμμή της άμυνας σας.